Kurser psykisk ohälsa

Under hösten 2018 fortsätter vi med de uppskattade kurserna för primärvården om psykisk ohälsa.
Vi erbjuder:

  • Diagnostikkurs för läkare, psykologer, kuratorer och rehabkoordinatorer (heldag)
  • Kurs för hela teamet på vårdcentralen, som vill arbeta tillsammans med psykisk ohälsa (heldag). 
  • HBTQ-kurs för alla på vårcentralen. Hur bemöter vi denna grupp (halvdag, eftermiddag).

HSF sponsrar denna kurs som är kostnadsfri och kursen hålls i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. 

Ladda ner pdf och läs mer om kurserna, se vilka datum de hålls och hur du anmäler dig.

Anmäl dig genom att maila till diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
Ange din profession samt vilken vårdcentral/enhet som du arbetar på.
Obs! Bestäm vem som anmäler på vårdcentralen så att vi inte får dubbel anmälan för en person.  

Ansvariga för kurserna är:
Kompetenscentrum psykisk ohälsa, Gustavsberg, SLSO. Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare samt psykologer på Gustavsbergs vårdcentral.

HBTQ-kurserna leds av Cecilia Dhejne, psykiater, PHD, Enheten för andrologi sexualmedicin och transmedicin, KS

Vår verksamhet

Kompetenscentret har fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa kan utredas och behandlas inom primärvården.

Syftet är att alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa ska få bästa möjliga evidensbaserade vård. Läs mer om våra aktuella utbildningar och vår forskning.