Kurser psykisk ohälsa

Kurs - Stegvis vård, 2019 

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjuder under våren 2019 en serie utbildningstillfällen som syftar till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.
I utbildningsserien ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till hur primärvården kan effektiviseras genom användning av en stegvis vårdmodell. Till varje moment kommer uppföljning att kunna erbjudas.
Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocial kompetens i husläkaruppdraget.

Varmt välkomna!

Läs mer och anmäl dig här!

Psykiatrisk diagnostik

Under våren2019 erbjuder vi följande kurser:

  • Grundkurs i diagnostik för primärvården (heldag).
  • Kurs för hela teamet på vårdcentralen, som vill arbeta tillsammans med psykisk ohälsa (heldag). 
  • Fördjupningskurs i psykiatrisk diagnostik (heldag).

HSF sponsrar denna kurs som är kostnadsfri och kursen hålls i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. 

Ladda ner pdf och läs mer om kurserna, se vilka datum de hålls och hur du anmäler dig.

Anmäl dig genom att maila till diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
Ange din profession, ev.matallergi samt vilken vårdcentral/enhet som du arbetar på.
Obs! Bestäm vem som anmäler på vårdcentralen så att vi inte får dubbel anmälan för en person.  

Ansvariga för kurserna är:
Kompetenscentrum psykisk ohälsa, Gustavsberg, SLSO. Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare.

 

 

 

Vår verksamhet

Kompetenscentret har fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa kan utredas och behandlas inom primärvården.

Syftet är att alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa ska få bästa möjliga evidensbaserade vård. Läs mer om våra aktuella utbildningar och vår forskning.