Kompetenscentrum psykisk ohälsa

Välkommen till kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs akademiska vårdcentral!

Kompetenscentret har fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa kan utredas och behandlas inom primärvården. Syftet är att alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa ska få bästa möjliga evidensbaserade vård. Läs mer om våra aktuella utbildningar och vår forskning.