Kurser psykisk ohälsa

Under våren 2018 fortsätter vi med den uppskattade diagnostikkursen samt fortsättningskurs för läkare.
En ytterligare kurs riktar sig till verksamhetschefer/Malar. Vi har också en diagnostikkurs som riktar sig till kuratorer och psykologer.

HSF sponsrar denna kurs som är kostnadsfri och kursen hålls i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70,
Lunch ingår.

I denna inbjudan kan du se vilka datum kursen hålls.

Anmäl dig genom att maila till diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
Ange din profession samt vilken vårdcentral/enhet som du arbetar på.
Obs! Bestäm vem som anmäler på vårdcentralen så att vi inte får dubbel anmälan för en person.  

Ansvarig för kursen är:
Kompetenscentrum psykisk ohälsa, tillhörande APC (akademiskt primärvårdscentrum), SLSO.
Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare samt psykologer på Gustavsbergs vårdcentral.

Vår verksamhet

Kompetenscentret har fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa kan utredas och behandlas inom primärvården.

Syftet är att alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa ska få bästa möjliga evidensbaserade vård. Läs mer om våra aktuella utbildningar och vår forskning.