Kompetenscentrum psykisk ohälsa

Välkommen till kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs akademiska vårdcentral!

Kompetenscentret har fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa kan utredas och behandlas inom primärvården. Syftet är att alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa ska få bästa möjliga evidensbaserade vård. Läs mer om våra aktuella utbildningar och vår forskning.

Uppdatera din diagnostiska förmåga

Sjukskrivningar vid psykisk ohälsa ökar igen och sjukskrivningen sker i primärvården!

Vi välkomnar samtliga distriktsläkare, ST samt verksamhetschefer att delta i en kurs vad gäller diagnostik av psykisk ohälsa. HSF sponsrar denna kurs som är kostnadsfri.

Det finns ett stort behov av att öka kompetensen vad gäller diagnostik. Vi gör också väldigt olika vid sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Detta ger inte jämlik vård och kan också vara negativt för patienterna med långa sjukskrivningar och ofullständig diagnostik.