Skriv ut den här sidan

Om kompetenscentrum psykisk ohälsa

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) beslutade 2014 att etablera Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral.

Etableringen sker då Gustavsbergs vårdcentral har en omfattande forsknings-och utvecklingsverksamhet som innefattar nära samverkan med Karolinska institutet. Vårdcentralen har en evidensbaserad omhändertagandemodell för psykisk ohälsa.

Kompetenscentrum psykisk ohälsa ska bli mönsterbildande för Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) verksamheter. Det övergripande syftet med etablerandet av Kompetenscentrum psykisk ohälsa är att stödja SLSO:s verksamheter i implementeringen av denna omhändertagandemodell för primärvårdspatienter med psykisk ohälsa.

Kompetenscentrum har i uppdrag att bedriva utveckling och utbildning inom området med möjligheter för beställare och andra intressenter, oberoende av driftsform, att förlägga uppdrag hos Kompetenscentret.

Centrala aktiviteter under 2015

Kompetenscentret kommer att delta i utformningen av det nya vårdvalet för psykisk ohälsa i Stockholms läns landsting.

Kompetenscentret kommer också verka för och delta i utformningen av system som möjliggör kvalitetsuppföljning och bildande av kvalitetsregister för psykisk ohälsa i primärvården. Detta gäller dels nationellt, men även internationellt där centret är representerat inom The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM).

Implementering av ICHOM:s riktlinjer för bedömning av psykisk ohälsa kommer att ske vid Gustavsbergs vårdcentral under 2015.

Arbetet för att sprida enhetlig bedömning enligt dessa riktlinjer kommer därefter att påbörjas inom ramen för kompetenscentrets verksamhet.

Centret avser dessutom att erbjuda kvalitetssäkrade vidareutbildningar för primärvårdspersonal som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.