Skriv ut den här sidan

Om kompetenscentrum psykisk ohälsa

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) beslutade 2014 att etablera Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral.

Etableringen sker då Gustavsbergs vårdcentral har en omfattande forsknings-och utvecklingsverksamhet som innefattar nära samverkan med Karolinska institutet. Vårdcentralen har en evidensbaserad omhändertagandemodell för psykisk ohälsa.

Kompetenscentrum psykisk ohälsa ska bli mönsterbildande för Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) verksamheter. Det övergripande syftet med etablerandet av Kompetenscentrum psykisk ohälsa är att stödja SLSO:s verksamheter i implementeringen av denna omhändertagandemodell för primärvårdspatienter med psykisk ohälsa.

Kompetenscentrum har i uppdrag att bedriva utveckling och utbildning inom området med möjligheter för beställare och andra intressenter, oberoende av driftsform, att förlägga uppdrag hos Kompetenscentret.

Centret avser dessutom att erbjuda kvalitetssäkrade vidareutbildningar för primärvårdspersonal som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.