Skriv ut den här sidan

Diagnoskurs för distriktsläkare

En heldagskurs för Distriktsläkare och ST som vill uppdatera sin diagnostiska förmåga vad gäller psykisk ohälsa.

Effektiv diagnostik och handläggning av psykiatri i primärvården

Kursinnehåll:

  • Lär dig och träna på en systematisk intervjuteknik som tar cirka 20 minuter och som effektivt ringar in patientens psykiatriska huvudproblematik
  • Lär dig och träna på att effektivt använda skalor som kan ge stöd i diagnostiken
  • Lär dig och träna på att skilja på stressutlösta störningar (t.ex. utmattningssyndrom och anpassningsstörning) och psykiatriska syndrom som depression och paniksyndrom
  • Lär och träna på hur du kan upptäcka att patientens utmattningssymtom, krisreaktion, ångest- eller depressionssymtom har sig grund i kroniska underliggande psykiatriska diagnoser som ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning eller personlighetssyndrom
  • Lär dig effektiva handläggningar av de vanligaste psykiatriska problemen i primärvården

Kursledare

Mats Adler
Medicine doktor, överläkare vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus, specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Kersti Ejeby
Medicine doktor, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs VC, specialist i allmänmedicin.

Erik Hedman
Docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Psykolog vid Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral. AVC-samordnare vid Gustavsberg akademiska vårdcentral.

Sigrid Salomonsson
Leg. psykolog, enhetschef vid Psykosociala mottagningen, Gustavsbergs vårdcentral. Psykolog vid Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral.

Kursen ges under en heldag kl 9-16 vid Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19, Gustavsberg (buss 474 från Slussen, stig av vid hållplats Farstaviken). 
Kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Du kan välja på följande kursdagar:

  • Distriktsläkare: 18 eller 26 oktober, 9, 16, 22 eller 30 november
  • ST: 24 oktober eller 14 eller 28 november
  • Blandade grupper: 5 eller 7 december

Anmäl dig via mejl till svar_pa_inbjudan_till_forelasning.slso@sll.se

Ange namn, Distriktsläkare, ST eller verksamhetschef samt det datum som ni önskar gå. Verksamhetschefer kan välja valfritt datum.

Senast ändrad: 2017-10-19